euroregiony

Euroregiony

Jedną z form współpracy pomiędzy regionami w Unii Europejskiej są euroregiony. Mają one charakter samorządowo - rządowy. Ich głównym zadaniem jest wzmacnianie społecznych i ekonomicznych więzi pomiędzy sąsiadującymi regionami z różnych krajów Europy. Obsługują unijne programy pomocowe, prowadzą akcje szkoleniowe, łączą partnerów do współpracy transgranicznej, organizują także konferencje i seminaria. Na obszarach nadbałtyckich funkcjonują dwa Euroregiony: Bałtyk i Pomerania.

Euroregion Bałtyk został utworzony w 1997 roku.

Polska utworzyła Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, które pomaga uczestniczyć we współpracy transgranicznej.