programy-unijne

Cele programu

Głównym celem programu, zawartym w dokumentach unijnych, jest „wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku”.

Podstawowym problemem istniejącym w tym regionie są różnice gospodarcze i społeczne pomiędzy poszczególnymi krajami. Program ma na celu niwelowanie tych różnic oraz rozwój infrastruktury transgranicznej, która przyczyniłaby się do zwiększenia interakcji pomiędzy społecznościami lokalnymi, przedsiębiorcami z poszczególnych regionów, ale także pomiędzy ich samorządami.

Ma się to dokonać poprzez „wspólne działania zwiększające jego konkurencyjność i wzmacniające integrację pomiędzy ludźmi i instytucjami”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.