programy-unijne

Beneficjenci

Program skierowany jest do różnego rodzaju grup i stowarzyszeń, które chciałby przyczynić się do rozwoju tego regionu.

Głównymi beneficjentami projektu są przede wszystkim samorządy terytorialne i lokalne regionów nim objętych, organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia. Mogą w nim również uczestniczyć: „szkoły, uczelnie, instytucje badawczo rozwojowe oraz instytucje wspierające zrównoważony rozwój, innowacyjność i przedsiębiorczość”.

Na realizacji projektów skorzystają także mieszkańcy i turyści odwiedzający te tereny, ponieważ w ramach programu podejmowane są inicjatywy chroniące środowisko naturalne i społeczno kulturowe.