gospodarka

Gospodarka

Wszystkie kraje z tego regionu znalazły się w grupie 68 najbardziej innowacyjnych krajów świata. Należy jednak pamiętać, że nie jest to region jednolity pod względem gospodarczym.

Można zobaczyć wyraźny podział zarówno pod względem poziomu rozwoju gospodarczego, jak i pod względem aktywności. Kraje tego regionu dzielą się pod tym względem na dwie grupy.

Kraje Bałtyku Zachodniego, takie jak Niemcy, Dania, Norwegia, Szwecja i Finlandia, to wysoko rozwinięte, konkurencyjne i stabilne gospodarki. Drugą grupę stanowią kraje wschodniego wybrzeża Bałtyku,: Estonia, Litwa, Łotwa, Polska i Rosja.