programy-unijne

Male projekty

Środki, jakie Euroregion ma do dyspozycji pochodzą z Funduszu Małych Projektów. Euroregion Pomerania został utworzony w 1995 roku.

Formalną agendą po stronie Polskiej jest komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego ” Pomerania”. Swoim zasięgiem obejmuje 98 gmin oraz 5 powiatów z województwa zachodniopomorskiego, z Niemiec w skład tego Euroregionu wchodzą 4 przygraniczne ze strony niemieckiej jest to północno-wschodnia części Meklemburgii-Pomorza Przedniego i północno-wschodnia część Brandenburgii, strona szwedzka to południowa Skania.

Kluczowym zadaniem jest promocja gmin wchodzących w skład Euroregionu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.